Przepijałem życie

Temat: Lekcje - Wrzesień
08.09.10 T: POZYTYWIZM - NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY 1.Daty Ramowe: od 1864r. do końca XIXw. 2.Filozofia pozytywna A.Comte'a: -Znaczenie wiedzy empirycznej oraz naukowości -Odrzucanie metafizyki i religii (uważanej jako zabobon) -Wzorem ... jest szczęście jak największej liczby ludzi -EMANCYPACJA KOBIET - kobiety chcą się uwolnić od zwierzchnictwa mężczyzn, walczą o prawa obywatelskie dla siebie -ASYMILACJA ŻYDÓW - przyswajanie żydów do społeczeństwa 4.Najwybitniejsi twórcy polskiego pozytywizmu: a)Prozaicy -Eliza Orzeszkowa -Henryk Sienkiewicz -Bolesław Prus b)Poeci -Adam Asnyk -Maria Konopnicka
Źródło: atdauni38.fora.pl/a/a,724.htmlTemat: Poprawka z Polskiego
Geneza i funkcjonowanie nazwy pozytywizm. 2.Pojęcia: ewolucjonizm, utylitaryzm, organicyzm, scjentyzm, agnostycyzm. 3.Kierunki w sztuce II poł. XIX w.: akademizm, realizm, naturalizm. Najważniejsi przedstawiciele w Polsce. 4.Typy powieści realistycznej(definicje,cechy): społeczno-obyczajowa,psychologiczna. 5.Dzieje i charakterystyka głównego bohatera "Zbrodni i kary" F. Dostojowskiego 6.Program polskich pozytywistów (hasła: praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, tolerancja religijna). 7.Małe formy prozatorskie: B.Prus "Kamizelka", M.Konopnicka "Mendel Gdański",...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=99560


Temat: Polityka
"Jak te kanalie, Żydy, cisną się". "Poszły parchy! Won!", "Żydzi chwytają chrześcijańskie dzieci i zabijają na macę" - to tylko niektóre sformułowania, które serwuje w "Lalce" Bolesław Prus. Wiceprezes zarządu łódzkiego ... Zdaniem niektórych nauczycieli, fragmenty tekstów mogących obrażać Żydów, bez trudu można znaleźć w "Chłopach" noblisty Władysława Reymonta, a także dziełach jednego z czołowych polskich romantyków - Zygmunta Krasińskiego. Wiceprezes Tomaszewska chce, ... Polaków, skoro takie autorytety jak Prus czy Szekspir nie przebierały w słowach w stosunku do Żydów - dodaje. Prus antysemita, Reymont antysemita, Krasiński antysemita (a Sienkiewicz?;) ). Każdy Polak to antysemita! De-bi-lizm. Z tego co wiem to Prus był pozytywistą, a jednym z założeń pozytywizmu była asymilacja żydów. Ale pewnie asymilacja żydów z założenia jest antysemicka, bo chcieli ich na siłę spolszczyć....
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=1872


Temat: Szkoła
... "odpowiadanie z lektury" polegało po prostu na skojarzeniu usłyszanego pytania z właściwą odpowiedzią i wyklepania mantry. Przykład: Wymień cztery filary polskiego pozytywizmu. Mantra: praca organiczna, praca u podstaw, asymilacja Żydów, emancypacja...
Źródło: blackpearl.fora.pl/a/a,648.html


Temat: Komunikaty
asymilacja Żydów, powieść tendencyjna, powieść realistyczna, realizm, naturalizm, powieść historyczna, nowela, opowiadanie +inne pojęcia z oświecenia 2) Jak program polskiego pozytywizmu realizowali autorzy nowelek 3) Narracji w Glorii victis 4) Praca w „Nad Niemnem” jako wyznacznik wartości człowieka 5) Legenda o Janie i Cecylii 6) Lalka jako powieść realistyczna oraz wykraczająca poza powieść realistyczną 7) Problem emancypacji kobiet oraz asymilacji Żydów w Lalce 8 Wokulski jako romantyk i pozytywista 9) Wynalazki i wynalazcy w Lalce 10) Potop -jako powieść historyczna -metamorfoza Andrzeja Kmicica -portret szlachty w „Potopie” oraz w „Panu Tadeuszu” -obraz władcy...
Źródło: lo12.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=947


Temat: Pojęcia ; spis utworów
utylitaryzm praca u podstaw, praca organiczna emancypacja kobiet; asymilacja żydów realizm; język ezopowy naturalizm powieść: tendencyjna, historyczna, realistyczna Młoda Polska Neoromantyzm; dekadentyzm; katastrofizm dramat naturalistyczny impresjonizm poetycki Franciszkanizm; Symbolizm; Hymn Schoppenhauer...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,423.html


Temat: Pozytywizm - opracowanie na sprawdzian
i kształtować. Krótkie formy literackie miały za zadanie realizować perswazyjne cele założone przez teoretyków epoki. Podstawowe hasła polskiego pozytywizmu to * praca u podstaw, * praca organiczna, * emancypacja kobiet * asymilacja Żydów. "Praca u podstaw" miała doprowadzić do przebudowy polskiego społeczeństwa, chodziło głównie o edukację niższych warstw. Społeczeństwo postrzegane jest jako jeden organizm a społeczność jest "składnikami", które może tworzyć silną ... Asymilacja Żydów zakładała włączenie odizolowanej hermetycznie społeczności Żydowskiej do życia społecznego. Hasło to miało przeciwstawić się rosnącym postawą antysemickim w imię spójności rzeczonego organizmu społecznego.
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,165.html


Temat: "Kamizelka" Bolesław Prus
... bohaterem był zwykły człowiek ukazany w codziennych realiach życia, które odsłaniało niezwykłość lub tragizm ludzkiego losu 8)opisywała istotę i sens haseł pozytywistycznych (asymilacja Żydów, praca organiczna, emancypacja kobiet, praca u podstaw)...
Źródło: piorem.fora.pl/a/a,1857.html


Temat: Wypracowania historji.
hasła pozytywizmu odnoszą się do budowy i rozwoju społeczeństwa. Praca u podstaw, praca organiczna, emancypacja kobiet czy asymilacja żydów stanowiły w tym okresie największe wyzwanie dla rozwijających się idei społeczeństw obywatelskich....
Źródło: czachowski2f.fora.pl/a/a,140.html